මුද්‍රණය
There are no translations available.

සහාධිපත්‍ය දේපළක කළමනාකරණ සංස්ථාවක අවශ්‍යතාවය


තමන්ට අයත් ඉඩමක තනන ලද නිවසක ජීවත්වන විට එම නිවසේ අළුත්වැඩියා කටයුතු , ‍දෛනික නඩත්තු කටයුතු භුමිය අලකාර ලෙස හා පිරිසිදුව තබා ගැනීමේ කටයුතු එහි ජීවත් වන්නන් විසින් පමණක් කළයුතු වේ.මන්ද යත්

එහිදී එම දේපළට ඇත්තේ පුද්ගලික අයිතියක් වන බැවිනි.එහෙත් සහාධිපත්‍ය දේපළක නැතහොත් බද්ධ නිවාස ක්‍රමයක ජීවත් වනවිට ඒකක අයිතිකරුවන් දෙදෙනෙකු හො ඊට වැඩි පිරිසක් සිටින බැවින්, දේපළ නඩත්තු කිරීමේ  වගකීම සාමූහිකව කලයුතු වේ.සහාධිපත්‍ය  දේපළක තමාගේ නිවාස ඒකකය පමණක් නොව සියළුදෙනාටම පොදු වූ අංගෝපාංග හා පොදු සේවාවන්  රැසක් ඇත . එම පොදු අගෝපාංග හා පොදු පහසුකම් නිසිලෙස කළමනාකරණය සිදු නොවුනහොත්  එම දෙපලේ වටිනාකම අඩුවීමට එය හෙතුවක් වේ. නිවාස ඒකකයක අභ්‍යන්තර නඩත්තු කිරීම , පිරිසිදුව තබා ගැනීම ,ඒකක අයිතිකරු විසින් කරගත යුතු වුවද ,එහි ඇති තරප්පු පේළි,හිස් භුමි,රථ වාහන නැවතුම් ස්ථාන ,කාණු පද්ධති,ජල පොම්ප,භුගත ජල ටැකි සහ අනෙකුත් ජල ටැකි ,ජල නළ පද්ධති ආදී පොදු අගොපාංග නඩත්තු කිරීම ,අළුත්වැඩියා කිරීම එක පුද්ගලයකුට කල නොහැකිය.එසේම ඒවා නඩත්තු කිරීමට අරමුදල් ද අවශ‍්‍ය වේ.


ඉහත කී පොදු අංගෝපාංග නිසිලෙස නඩත්තු නොවීම නිසා ඒකක අයිතිකරුවන්ට දෛනික සේවා නිසිලෙස ලබා ගැනීමට බාධා විය හැකිය.එසේම කසල බැසයන කාණු පද්ධති , නල පද්ධති අවහිර වුවහොත් එයින් පදිංචිකරුවන්ගේ සෞඛ්‍යට හානි විය හැකියි.ඒවා නිසි ලෙස නඩත්තු නොකිරීමෙන් මදුරුවන් වැනි කෘමීන් බොවීම නිසා වසංගත රෝග ආදියෙන් පීඩා විදීමට ඒකක පදිංචිකරුවන්ට සිදුවිය හැකිය. ජල පොම්ප ,ජල ටැංකි ආදිය නිසි ආකාරව නඩත්තු නොකලහොත් බාධාවකින් තොරව ජල පහසුකම ලබාගැනීමට ජල පහසුකම ලබාගැනීමට පදිංචිකරුවන්ට හැකියාවක් නැති වේ. එසේම සුනඛයින්.බළලුන්, වැනි සතුන් නිවාස ඒකකවල ඇති කළහොත් අනෙකුත් අයට එය හිංසාවක් පීඩාවක් බවට පත්වේ ඒ වාගේම ගොඩනැගිල්ල රක්ෂණය කර නොමැති නම් , හදිසි ගින්නකදී දේපළ විනාශ වුවහොත් එය අයිතිකරුවන්ට විශාල පාඩුවකි. මේ ආදී වශයෙන් සහාධිපත්‍ය දේපළක සුරක්ෂිත පැවැත්ම සදහාද එහි පදිංචිකරුවන්ට සුවසේ ජීවත් වීමට නම් මේ පොදු අංගොපාංග හා පොදු පහසුකම් ක්‍රමවත්ව , අඛණ්ඩව නඩත්තු කලයුතු බව ඔබට වැටහෙනවා ඇති.  1982 අක 45 හා 2003 අක 39 දරණ පනත්වලින් සංශෝධිත 1973 අක 11 දරන බද්ධ නිවාස අයිතිකම් පනතින් මෙම කාර්යන් ඉටු කිරීම සදහා කලමණාකරණ සංස්ථාව හදුන්වා දී තිබේ. කළමනාකරණ සංස්ථාවේ බලතල , අරමුණු හා කාර්යයන් , ව්‍යුහය ආදිය 1982 අක 45 දරණ පනතේ පැහැදිලි කර තිබේ. කලමනාකරණ සංස්ථාව යනු බද්ධ නිවාස ක්‍රමයක ඒකක අයිතිකරුවන් සියළු දෙනාම සමාජිකයන් වන නීතිමය ආයතනයකි.කලමනාකරණ සංස්ථාවටද නඩු පැවරිය හැක.


කලමනාකරණ සංස්ථාව නම් වූ මෙම නෛතික ව්‍යුහය හදුන්වා දී තිබෙන්නේ සහාධිපත්‍ය දේපලේ පොදු අංගෝපාංග හා පොදු පහසුකම් අඛණ්ඩව නිසි ලෙස නඩත්තු කරමින් දේපළේ ආරක්ෂාව සහ සුරක්ෂිත බව රැක ගැනීම සදහාය.මෙම කලමනාකරණ සංස්ථාවේ සංයුතිය 1982 අංක දරණ බද්ධ නිවාස අයිතිකම් පනතේ 1 වැනි උප ලේඛණයේහි විස්තර කර ඇත .


ඔබ ජීවත්වන සහාධිපත්‍ය දේපළේ කලමනාකරණ සස්ථාව පිහිටුවා ගැනීමේදී හා පවත්වා ගෙනයාමේදී මෙම අණපණත් වල විස්තර කර ඇති පිළිවෙල අනුගමනය කළයුතු වේ