Home
Apartment Ownership Act

Apartment Ownership Act

News >> නවතම පුවත්

Condominium Management Authority Presented Its Proposed Amendments to the Apartment Ownership…

More...
සහාධිපත්‍ය කළමනාකරණ අධිකාරියේ පළමුවන කලාප කාර්යාලය

සහාධිපත්‍ය කළමනාකරණ අධිකාරියේ පළමුවන කලාප කාර්යාලය

සහාධිපත්‍ය කළමනාකරණ අධිකාරියේ පළමුවන කලාප කාර්යාලය…

More...
රාජ්‍ය අමාත්‍ය ආචාර්ය ගරු නාලක ගොඩහේවා, අමාත්‍යංශ ලේකම් සිරි නිමල් පෙරේරා යන මහත්වරුන් කාර්යාල නිරීක්ෂණය සඳහා සහාධිපත්‍ය කළමනාකරණ අධිකාරි පරිශ්‍රයට පැමිණීම.

රාජ්‍ය අමාත්‍ය ආචාර්ය ගරු නාලක ගොඩහේවා, අමාත්‍යංශ ලේකම් සිරි නිමල් පෙරේරා යන මහත්වරුන් කාර්යාල නිරීක්ෂණය සඳහා සහාධිපත්‍ය කළමනාකරණ අධිකාරි පරිශ්‍රයට පැමිණීම.

රාජ්‍ය අමාත්‍ය ආචාර්ය ගරු නාලක ගොඩහේවා, අමාත්‍යංශ ලේකම් සිරි නිමල් පෙරේරා යන මහත්වරුන් කාර්යාල නිරීක්ෂණය සඳහා…

More...
ඖෂධ ශාඛ හා පැළෑටි රෝපණ ව්‍යාපෘතිය

ඖෂධ ශාඛ හා පැළෑටි රෝපණ ව්‍යාපෘතිය

News >> නවතම පුවත්

There are no translations available.ඖෂධ ශාඛ හා පැළෑටි…

More...
Introdusing HOTLINE for any inquire

Introdusing HOTLINE for any inquire

Introdusing HOTLINE for any inquire

More...
කොවිඩ් 19 අරමුදලට සහාධිපත්‍යයෙන් රුපියල් මිලියන 10 ක පරිත්‍යාගයක්

කොවිඩ් 19 අරමුදලට සහාධිපත්‍යයෙන් රුපියල් මිලියන 10 ක පරිත්‍යාගයක්

News >> නවතම පුවත්

කොවිඩ් 19 අරමුදලට සහාධිපත්‍යයෙන් ර…

More...
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks, a business unit of Nuevvo Webware Ltd.

minister2020

gazatte

papertags1

papertags2

3papertagsin

4papertag s

papertags 05

papertags 06

7papersin

සහාධිපත්‍ය පුවත්පත

frontsadhipathya paper

දැක්ම


 

රටේ නිවාස අවශ‍්‍යයතාවය සදහා විසදුමක් ලෙස සහාධිපත්‍ය ජනාවාස


 

අරමුණ


 

 සහාධිපත්‍ය දේපළ ,පදිංචිකරුවන්ගේ ප්‍රතිලාභය හා සුභ සාධනයට ගැලපෙන පරිදි

ඉදිකිරීම සහඑම දේපල ක්‍රමවත්ව පාලනය හා කළමනාකරණය කිරීම සදහා

කළමනාකරණය සංස්ථා පිහිටුවාදේපල නඩත්තු කරවීම

යන කාර්යයන් නියාමනය කිරීම 


 

තත්ව සහතිකය 


 

සේවා කළමනාකරණ ආයතනයක් වශයෙන් පාරිභෝගිකයින්ගේ තෘප්තිය සඳහා

කාර්යක්ෂම ලෙස හා ඵලදායී සහාධිපත්‍ය කර්මාන්තයේ දියුණුව සහතික කරමින්

පාර්ශවකරුවන්ගේ ධනාක්මක ප්‍රවේශීය උනන්දුවට

අමතර වටිනාකමක් එකතු කිරීම සඳහා

අපි මහත් පරිශ්‍රමයක් දරමු
 
නිවසට අයිතියක් - සාඩම්බර දිවියක් පී.ඩී.එෆ් (PDF) මුද්‍රණය ඊ-තැපැල
ලියන ලද්දේ Administrator   
2022 අගෝස්තු 26 වෙනි සිකුරාදා, 07:11
There are no translations available.

නිවසට අයිතියක් - සාඩම්බර දිවියක්

මෙතෙක් නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යංශයට අයත් ආයතන මඟින් ඉදිකරනු ලැබූ මහල් නිවාස පදිංචිය සඳහා ලබා දුන්නද විවිධ ගැටළු හේතුවෙන් මේවාට ඔප්පු ලබා දීම ප්‍රමාදයක්ව පැවතිණ. මේ සම්බන්ධයෙන් දැඩි අවධානයක් යොමු කළ නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍ය ගරු ප්‍රසන්න රණතුංග මැතිතුමා ඔප්පු ලබා දීම කඩිනම් කිරීම සම්බන්ධයෙන් ආයතන ප්‍රධානීන් සමඟ සාකච්ඡාවක් පැවැත්විණි.

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2022 අගෝස්තු 26 වෙනි සිකුරාදා, 07:17
තව දුරටත් කියවන්න...
 
Notice to MC.s පී.ඩී.එෆ් (PDF) මුද්‍රණය ඊ-තැපැල
ලියන ලද්දේ Administrator   
2022 පෙබරවාරි 09 වෙනි බදාදා, 05:20
There are no translations available.

Notice To All Condominium Management Corporations with regard to Conservation of Electricity.


We wish to inform you that the Public Utilities Commission of Sri Lanka is making effort to ride through the difficult period in order to overcome the present energy crisis by requesting Condominium Management Authority to intervene and help in this regard.

Therefore, you are hereby requested to carry out the following guide lines with immediate effect with regard to providing electricity to the respective Condominium Complexes where there are generators.

තව දුරටත් කියවන්න...
 
turn off the air conditioning units during the peak hours පී.ඩී.එෆ් (PDF) මුද්‍රණය ඊ-තැපැල
ලියන ලද්දේ Administrator   
2022 පෙබරවාරි 09 වෙනි බදාදා, 06:31
There are no translations available.

Notice to all residents of the Condominium properties with regard to instruction to turn off the air conditioning units during the peak hours.

We wish to inform you that Public Utilities Commission of Sri Lanka has taken a prompt decision to conserve electricity under prevailing power crisis.

Accordingly, all the residents of the condominium properties are hereby directed to minimize the usage as much as possible of the Air Conditioning units between 18.00hrs to 21.00hrs throughout the week with immediate effect until the situation is back to normal when it will be informed to you.

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2022 පෙබරවාරි 09 වෙනි බදාදා, 06:33
තව දුරටත් කියවන්න...
 
නිදන් අරමුදල පී.ඩී.එෆ් (PDF) මුද්‍රණය ඊ-තැපැල
ලියන ලද්දේ Administrator   
2021 සැප්තැම්බර් 13 වෙනි සදුදා, 07:31
There are no translations available.

කළමනාකරණ සංස්ථා විසින් නිදන් අරමුදලින් වියදම් දැරීම සඳහා සහාධිපත්‍ය කළමනාකරණ අධිකාරියේ එකඟතාවය ලබා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය.

 

 

 

පළමු පියවර

නිදන් අරමුදලෙන් වියදම් දැරීම සඳහා කළමනාකරණ සංස්ථාව විසින් අධිකාරිය වෙත පහත සඳහන් කරුණු සහිත ලිඛිත ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කල යුතුය.

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2021 සැප්තැම්බර් 13 වෙනි සදුදා, 07:37
තව දුරටත් කියවන්න...
 
«ආරම්භයපෙර123456789ඊළඟඅන්තය»

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
කතුහිමිකම © 2022 Open Source Matters. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි.
ජූම්ලා! යනු GNU/GPL වරපත යටතේ නිකුත් වූ නිදහස් මෘදුකාංගයකි
බැනරය
 

සංචාරක බංගලාව

සම්බන්ධිත වෙබ් අඩවි

link 01

link 02

link 03

link 04

link 05